Naskórek

Jeśli podściółka tłuszczowa działa jak sprężyny, a skóra jak materac, to naskórek możemy nazwać pokryciem materaca. Mimo że twój naskórek wydaje się cienki jak papier, jednak składa się z co najmniej dwudziestu różnych warstw. Komórki nabłonkowe naskórka odnawiają się przeciętnie co dwadzieścia osiem dni. Nowe rozmnażają się bezustannie w niższej warstwie naskórka, zwanej podstawnokomórkową. Przez następne dwa tygodnie przesuwają się ku powierzchni, do najwyższej warstwy skóry, zwanej warstwą rogową. Już na powierzchni skóry, przez następne dwa tygodnie, warstwy nabłonka najbliższe powierzchni tracą swój charakter komórkowy, rogowacieją i złuszczają się. Codziennie, zazwyczaj niedostrzegalnie, skóra złuszcza się po trochu. Każdy, kto kiedyś musiał nosić opatrunek gipsowy, mógł po jego usunięciu zauważyć osad powstały ze złuszczonych przez kilka tygodni komórek. Również szkody wyrządzone przez promienie słoneczne uwidaczniają się mię- dzy innymi poprzez przyspieszone złuszczanie naskórka, co wiele kobiet nazywa „schodzeniem skóry”.

W najgłębszej warstwie naskórka znajdują się także komórki pigmentowe, melanocyty, produkujące barwnik, melaninę, decydujący o naturalnym zabarwieniu skóry, a także o jej ciemnieniu podczas opalania. Osoby o czarnej lub ciemnej barwie skóry mają w zasadzie tę samą liczbę komórek pigmentowych co ludzie biali, lecz komórki te są u nich z reguły większe i produkują więcej pigmentu, nadając skórze ciemniejszy koloryt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>