JAK LECZY SIĘ RAKA SKÓRY?

Pierwszym krokiem w leczeniu raka skóry jest biopsja. Lekarz pobiera drobny wycinek zmienionej chorobowo tkanki i bada go pod mikroskopem. Jeśli stwierdzi obecność komórek rakowych, wtedy chirurg usuwa nowotwór wraz z okoliczną skórą. Rodzaj zabiegu zależy od charakteru i rozmiarów nowotworu, jego umiejscowienia oraz od tego, czy nastąpiły już przerzuty, czy też nie. Do najczęstszych metod usuwania raka skóry należą:

Proste wycięcie. Po zastosowaniu miejscowego znieczulenia lekarz za pomocą skalpela usuwa cały nowotwór wraz z „marginesem bezpieczeństwa” zdrowej skóry, po czym zakłada szwy na ranę. Proste wycięcie często stosuje się we wczesnych stadiach każdego typu raka skóry.

Elektrochirurgia. (Znana także pod nazwą wyłyżecz- kowania i wypalania.) Lekarz używa ostrego instrumentu o okrągłych brzegach, zwanego łyżeczką, do wyskrobania tkanki rakowej z uprzednio znieczulonej skóry. Następnie za pomocą igły elektrycznej wypala wyłyżecz- kowaną ranę wraz z marginesem okolicznej skóry. Ten dwustopniowy proces jest powtarzany kilkakrotnie, przy czym instrumenty stopniowo wkraczają coraz głębiej w skórę, aż do ostatecznego usunięcia nowotworu.

Kriochirurgia. Nowotwór usuwa się zamrażając go ciekłym azotem. Ten rodzaj zabiegu stosuje się wobec pacjentów nie tolerujących znieczulenia lub cierpiących na zaburzenia krzepliwości krwi. Podczas jednej wizyty u lekarza może zaistnieć potrzeba kilkakrotnego powtórzenia tego zabiegu, aby mieć pewność całkowitego zlikwidowania komórek rakowych.

Technika Mohsa. Technika owa została rozwinięta w celu zminimalizowania uszkodzeń okolicznej tkanki podczas usuwania nowotworu. Chirurg usuwa bardzo cienkie warstwy nowotworu, badając kolejno każdą warstwę pod mikroskopem. Ów dwufazowy zabieg jest powtarzany do momentu kompletnego usunięcia nowotworu. Technika ta jest często stosowana w przypadku nawrotów nowotworu oraz wtedy, gdy jego umiejscowienie utrudnia zastosowanie prostszego zabiegu, na przykład na nosie, uszach i w okolicy oczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>