Rak skóry

Według danych opublikowanych przez Skin Can- cer Foundation, w Stanach Zjednoczonych co roku odnotowuje się około 600 000 nowych zachorowań na raka skóry. W większości przypadków rokowanie jest pomyślne – wszystkie bowiem rodzaje raka skóry, jeśli są wcześnie wykryte i leczone, są uleczalne niemal w 90 procentach.

Jeśli jednak rak skóry jest nie wykryty w porę i zaniedbany, wskaźnik wyleczonych przypadków opada, a rokowanie – zwłaszcza w najpoważniejszej postaci raka, melanoma malignum (czerniak złośliwy) – może być poważne, w grę może wchodzić pooperacyjne zeszpecenie ciała, a nawet śmierć. Najnowsze doniesienia na ten temat są, niestety, jeszcze bardziej niepomyślne: rak skóry wszystkich typów atakuje coraz młodszych ludzi. Czerniak złośliwy jest najpowszechniej występującym typem raka wśród kobiet rasy kaukaskiej w przedziale wiekowym dwadzieścia pięć – dwadzieścia dziewięć lat, a niektóre badania wykazały, że wśród kobiet przed czterdziestką czerniak występuje częściej niż u mężczyzn w tym samym wieku. W odróżnieniu od rasy białej tylko co trzydziesty Amerykanin afrykańskiego pochodzenia zapada na raka skóry, oni jednak również muszą ją chronić.

Biorąc to wszystko pod uwagę, najbardziej tragiczny wydaje się fakt, że większości przypadków raka skóry można było uniknąć, gdyby ludzie wystrzegali się nadmiernej ekspozycji ciała na działanie promieni słonecznych. Lekarze stwierdzają, że tylko nieznaczna liczba zachorowań na raka skóry jest spowodowana skutkami nieszczęśliwych wypadków, takimi jak kontakt z promieniowaniem radioaktywnym bądź z pewnymi substancjami chemicznymi, na przykład arszenikiem. Natomiast ponad 95 procent zachorowań bezpośrednio wiąże się z działaniem promieni słonecznych.

Istnieją trzy rodzaje raka skóry. Nabłoniak podstawnoko- mórkowy jest najczęściej występującą formą raka i najmniej niebezpieczną. Rak kolczystokomórkowy jest mniej powszechny, ale bardziej groźny. Liczba zachorowań jest w pewnym stopniu zależna od rasy: nabłoniak podstaw- nokomórkowy występuje u rasy kaukaskiej pięć razy częściej niż rak kolczystokomórkowy. Natomiast Afro- amerykanie zapadają równie często na raka kolczystoko- mórkowego, jak na nabłoniaka podstawnokomórkowe- go. Najrzadziej występuje czerniak złośliwy (chociaż, tak jak w innych przypadkach, liczba zachorowań wciąż wzrasta), ale jest najgroźniejszy i daje najwięcej przypadków śmiertelnych. Przyjrzyjmy się teraz kolejno każdemu typowi raka skóry.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>